Anna Budyta

- ur. 30.06.1976 r.
- data imienin 26 lipca

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym,
- zaburzenia psychiczne

Ulubione zajęcia:
- słuchanie muzyki

W domach „Betel”:
- od 15 września 1994 r.

Od 2010 r. uczestniczy w zajęciach Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w Częstochowie